15 Ağustos 2023 Salı

TÜRKÇE 4. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 TÜRKÇE 4. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

T.4.1. DİNLEME/İZLEME

T.4.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.

T.4.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.4.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.4.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.

T.4.1.9. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.

T.4.1.10. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.4.1.11. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

T.4.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

T.4.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

 

T.4.2. KONUŞMA

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar.

T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

 

T.4.3. OKUMA

 

Akıcı Okuma

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

T.4.3.3. Şiir okur.

T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.4.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

 

Söz Varlığı

T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.

T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.

T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

 

Anlama

T.4.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.4.3.15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.

T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.

T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T.4.3.21. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.

T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.

T.4.3.23. Metin türlerini ayırt eder.

T.4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır.

T.4.3.25. Yönergeleri kavrar.

T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.

T.4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.29. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.

T.4.3.30. Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.

T.4.3.31. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.4.3.32. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.

T.4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir.

T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

T.4.3.36. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

T.4.3.37. Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

 

T.4.4. YAZMA

T.4.4.1. Şiir yazar.

T.4.4.2. Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar.

T.4.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar.

T.4.4.5. Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar.

T.4.4.6. Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T.4.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.4.4.8. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.4.4.9. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.4.4.11. Yazdıklarını düzenler.

T.4.4.12. Yazdıklarını paylaşır.

T.4.4.13. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.4.4.14. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.15. İmza atar.

T.4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.

T.4.4.17. Sayıları doğru yazar.

T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.

T.4.4.19. Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.

T.4.4.20. Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.

T.4.4.21. Yazma stratejilerini uygular.

T.4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder