25 Temmuz 2023 Salı

TÜRKÇE 1. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 

TÜRKÇE 1. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

T.1.1. DİNLEME/İZLEME

T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.

T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.

T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.

T.1.1.4. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.

T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

 

T.1.2. KONUŞMA

T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

 

T.1.3. OKUMA

Okumaya Hazırlık

T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.

T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.

T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.

T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.

T.1.3.5. Kısa metinleri okur.

 

Akıcı Okuma

T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

T.1.3.8. Şiir okur.

T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.

T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.

T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.

 

Anlama

T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.

T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.

 

T.1.4. YAZMA

T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.

T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.

T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.

T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.

T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.

T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.

T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.

T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.

T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder