14 Ağustos 2023 Pazartesi

TÜRKÇE 3. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

 TÜRKÇE 3. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

T.3.1. DİNLEME/İZLEME

T.3.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.

T.3.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.3.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.3.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.

T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.

T.3.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.

T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.

T.3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

 

T.3.2. KONUŞMA

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

 

T.3.3. OKUMA

 

Akıcı Okuma

T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.

T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

T.3.3.4. Şiir okur.

T.3.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.

 

Söz Varlığı

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

 

Anlama

T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.12. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.

T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.

T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar.

T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.

T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır.

T.3.3.22. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.

T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.

T.3.3.24. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.

T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.

T.3.3.27. Yazılı yönergeleri kavrar.

T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

 

T.3.4. YAZMA

T.3.4.1. Şiir yazar.

T.3.4.2. Kısa metinler yazar.

T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.3.4.4. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar.

T.3.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.

T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.

T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.

T.3.4.11. Yazdıklarını düzenler.

T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır.

T.3.4.13. Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar.

T.3.4.14. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar.

T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.

T.3.4.16. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.3.4.17. Yazma stratejilerini uygular.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder